L’associació és oberta a tothom: habitants dels tres pobles del municipi -Guils, Saneja i Sant Martí d’Aravó-, estiuejants, gent de Cerdanya i de tot arreu. No hi ha cap requisit per associar-se.

Hem definit dues quotes:
1. Quota individual (majors de 18 anys): 20 €/any
2. Quota familiar (per unitat familiar; si hi ha fills/es, han de ser menors d’edat): 30 €/any

La quota és anual i es farà en un sol pagament.

Per què associar-se?

Si bé les activitats que organitzem són obertes a tothom, el pagament de les quotes ens serveix per tirar endavant l’associació i per poder proposar activitats que requereixen la contractació de professionals.

Com a persona associada, gaudiràs de descomptes en les activitats de pagament i d’inscripció preferent en les activitats amb places limitades.